Społeczna koncepcja zagospodarowania Golęcina i Rusałki

2014-08-28

Społeczna koncepcja zagospodarowania Golęcina i Rusałki, która powstała w wyniku współpracy siedmiu jeżyckich rad osiedli została złożona w biurze Prezydenta Miasta Poznania w ramach prowadzonych od maja konsultacji społecznych. Koordynatorem prac nad projekem był Wojciech Bratkowski z Rady Osiedla Strzeszyn. Po raz pierwszy w historii tak wiele rad osiedli uczestniczyło w opracowaniu wspólnego stanowiska spotykając się raz w tygodniu w siedzibie Rady Osiedla Strzeszyn i wymieniając uwagi drogą elektroniczną.

Uznano, że przede wszystkim należy zachować charakter terenu zbliżony do naturalnego, uwzględniając walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz środowiskowe, a szczególnie czystość wód i ochronę zieleni. Obiekty sportowe i rekreacyjne mają być ogólnodostępne i otwarte, i służyć przede wszystkim masowej aktywności mieszkańców. Kompleks Rusałka - Golęcin powinien zachować swój naturalny i niepowtarzalny charakter, jako obszar wypoczynku w strefie ciszy. Dlatego kontrowersyjny pomysł lokalizacji żużla pozostawiono do oceny fachowcom.

Jednym z kluczowych elementów koncepcji jest przywrócenie naturalnego biegu strumienia Bogdanka na odcinku Rusałka - Park Sołacki poprzez odsłonięcie jego koryta oraz odpowiednie ukształtowanie brzegów i otoczenie zielenią izolacyjną. Stworzy to możliwość poprowadzenia wzdłuż Bogdanki dwóch oddzielnych ciągów - spacerowego i rowerowego. Aby ścieżki rowerowa i piesza nie kolidowały z ruchem samochodowym konieczne jest zapewnienie komunikacji od ulicy Niestachowskiej.

Ciekawym i nowym elementem Koncepcji jest propozycja utworzenia punktu obsługi przy ujściu Bogdanki z jeziora Rusałka. Na terenie przy gospodarstwie Zarządu Lasów Poznańskich mogą powstać przebieralnie, gastronomia, obsługa zawodów, wypożyczalnie sprzętu sportowego, mała przystań dla sprzętu wodnego, weekendowa opieka nad dziećmi, wc, punkt medyczny.

Propozycja rad osiedli została przedstawiona na mapie, którą można pobrać tutaj oraz w prezentacji dostępnej tutaj. Cała koncepcja w formie, w jakiej została złożona w Urzędzie Miasta dostępna jest tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki