Spotkanie z Kulturą i Sztuką w Ogrodach Działkowych

2014-08-11

Komisja Polityki Społecznej OZ PZD oraz Klub Seniora działający przy OZ w Poznaniu w porozumieniu z pomysłodawcą: poetą i kompozytorem Zbigniewem Roth zapraszają do ROD im. ks. Leona Przyłuskiego w Poznaniu, ul. Dojazd/Lutycka na Spotkanie z Kulturą i Sztuką w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w dniu 20 września (sobota) 2014 r. o godzine 15:00.

Organizatorzy chcą zaprezentować podczas tego spotkania prace naszych Działkowców i zaproszonych do udziału artystów, którego tematem będzie praca twórcza obejmująca poezję oraz inne dziedziny kultury i sztuki: malarstwo, fotografię, rękodzieło.

Zamiarem organizatorów jest pokazanie potencjału twórczego Działkowców i doprowadzenie do promocji autorów i animatorów kultury, których życie i twórczość związane jest bezpośrednio lub pośrednio z ROD.

Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział bezpośrednio do dr Magdaleny Klessy-Kiec (OZ PZD w Poznaniu, ul. Langiewicza 23, tel. 61 823-61-71 lub mailowo do koordynatora projektu: z.szkutnik7@gmail.com określając charakter zgłaszanej pracy, np. wiersze (max. 3 utwory), malarstwo (będzie wystawa), fotografia (kompozycje fotogramów na wystawę), albo inne - haft, rzeźba. Zgłoszenia Twórców przyjmowane będą do dnia 23 sierpnia br. Szczegółowy program Spotkania z Kulturą… ogłoszony zostanie do końca sierpnia.

Przewiduje się opublikowanie dorobku Twórców uczestniczących w Spotkaniu z Kulturą…, a także symboliczne nagrody.

Więcej bieżących informacji na portalu Spotkań… - tutaj, gdzie (po zarejestrowaniu się) można także dokonać bezpośredniego zgłoszenia swego udziału.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki