Debata w sprawie Golęcina i Rusałki

2014-06-14

W Hotelu Olimp na Golęcinie odbyły się dziś warsztaty kreatywne - debata poświęcona Golęcinowi i Rusałce. Wzięło w niej udział około 100 osób.

Przedstawiciele Rady Osiedla Sołacz skupili się (poza innymi sprawami) na podkreśleniu problemu komunikacji samochodowej wraz z postulatem dojazdu z ulicy Niestachowskiej. Uczestnicy wszystkich grup podjęli ten temat w swoich prezentacjach w podobny sposób. Podczas dyskusji przedstawiano również pogląd, że samochody powinny dojeżdżać na obrzeża terenów rekreacyjnych, a wewnątrz Golęcina i wokół Rusałki drogi powinny być przeznaczone dla pieszych i rowerów. Także przedstawiciel Pracowni Urbanistycznej stwierdził, że dojazd z ulicy Niestachowskiej będzie uwzględniony w koncepcji planu. Szczegółowe rozwiązanie zostanie opracowane po określeniu podstawowych elementów planu.

Zdecydowanie postulowano również zaplanowanie rozwiązań komunikacyjnych oddzielających ruch pieszy od rowerowego. Całkowite rozdzielenie jest oczywiście niemożliwe. Należy jednak stworzyć takie warunki dla cyklistów jadących z centrum Poznania przez Sołacz i Rusałkę w kierunku Strzeszynka, żeby nie musieli na swojej trasie wpadać w skupiska pieszych i bawiące się dzieci.

Co prawda nasuwa się pytanie czy rowerzyści zechcą korzystać z tej specjalnie dla nich zbudowanej drogi. W Parku Sołackim uruchomiliśmy bowiem drugą ścieżkę rowerową przy ulicy Litewskiej, a wielu rowerzystów i tak jeździ ścieżkami przeznaczonymi wyłącznie dla pieszych…

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki