Golęcin - według nas komunikacja koniecznie z ulicy Niestachowskiej

2014-05-18

Ostatnio wiele się słyszy i czyta w mediach na temat zagospodarowania Golęcina po przejęciu tego terenu przez Miasto. Szczególnie ważne jest zaprojektowanie komunikacji.

Pracownia Urbanistyczna sporządziła trzy warianty dojazdów do obiektów sportowych. Niestety wszystkie złe. Jeden zakłada poprowadzenie ruchu samochodowego ulicą Warmińską od strony Golęcińskiej – nie dość, że główna oś komunikacyjna będzie przecinała tereny zieleni, to jeszcze powróci możliwość korzystania ze skrótu do ulicy Małopolskiej, który udało nam się kilka lat temu szczęśliwie zablokować. Drugie rozwiązanie – dojazd z dawnej pętli autobusu 64 - dałoby podobny efekt. Trzeci wariant - droga przecinająca na pół Ogród Dendrologiczny - jest zupełnie nie do przyjęcia.

Uważamy, że jedynym właściwym rozwiązaniem jest ustanowienie głównego dojazdu z ulicy Niestachowskiej.

Tak pisaliśmy we wnioskach do projektu planu Park Golęcin dokładnie trzy lata temu: Należy stworzyć możliwość obsługi komunikacyjnej od strony południowej: wjazd i wyjazd od ul. Niestachowskiej, w rejonie skrzyżowania ulic Niestachowskiej i Św. Wawrzyńca i dalej drogą dojazdową z parkingami wzdłuż torów kolejowych, po śladzie istniejącej drogi, z sięgaczami w kierunku wschodnim, umożliwiającymi obsługę poszczególnych pól inwestycyjnych. Tak zaprojektowany ciąg komunikacyjny ochroni tradycyjny układ klina zieleni.

Według nas możliwe jest, po przebudowie i modernizacji skrzyżowania i sygnalizacji świetlnej ulic Niestachowskiej i Św. Wawrzyńca, stworzenie dodatkowego włączenia (wjazd/wyjazd na prawoskręcie). Droga dojazdowa zlokalizowana w tym miejscu chroniłaby najcenniejsze tereny przed ruchem samochodowym, a obsługa wszystkich terenów byłaby łatwa i bardzo czytelna. Jesteśmy przekonani, że możliwe jest zaprojektowanie drogi wzdłuż torów, z dwoma pasami ruchu i ze stanowiskami parkingowymi wzdłuż całej drogi, usytuowanymi między drzewami, niezależnie od ewentualnie innych miejsc parkingowych na poszczególnych terenach zainwestowania.

Uzupełnienie: 24 maja napisał na ten temat Głos Wielkopolski.

Tędy miałaby przebiegać według jednego z wariantów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej główna droga dojazdowa do obiektów sportowych na Golęcinie (przez Ogród Dendrologiczny).

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki