Zwiedzanie Ogrodu Dendrologicznego 11 maja o godz. 15

2014-04-28

Zapraszamy do zwiedzania Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w dniu 11 maja o godzinie 15.00. Naszym przewodnikiem będzie jego kierownik - dr inż. Tomasz Maliński. Spotykamy się na parkingu przy Olimpii. (przy ulicy Warmińskiej)

Ogród służy kształceniu studentów Uniwersytetu Przyrodniczego (wydziału leśnictwa, ogrodnictwa, ochrony środowiska, agroturystyki i biologii) w zakresie drzewoznawstwa i innych dyscyplin biologicznych. Oprócz działalności dydaktycznej w Ogrodzie Dendrologicznym realizowane są badania naukowe.

Jest też miejscem, gdzie w ramach edukacji przyrodniczej odbywają się spotkania z przyrodą dla dzieci przedszkolnych lub zajęcia z biologii prowadzone dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Od 1996 roku stanowi samodzielną jednostkę w ramach Wydziału Leśnego. Na terenie Ogrodu rośnie przeszło 900 taksonów (gatunków, odmian i form) roślin drzewiastych. Kolekcja zawiera przede wszystkim rośliny występujących w Polsce, ale sporo jest również roślin egzotycznych, które mają warunki bardziej sprzyjające niż np. w Ogrodzie Botanicznym.

Zwiedzimy również Dwór Sołacki – siedzibę Wydziału Leśnego.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki