Współpraca między Szkołą z Golęcina i Uniwersytetem Przyrodniczym rozpoczęta

2013-02-28

Wykonany został pierwszy krok na drodze współpracy Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu z Uniwersy- tetem Przyrodniczym. 21 lutego 2013 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy dyrektorem mgr Andrzejem Kabacińskin, a rektorem Uniwersytetu Przyrodni- czego prof. dr hab. Grzegorzem Skrzypczakiem.

Współpraca z uniwersytetem zapewnia m. in.:
  • konsultacje i pomoc z otwarciem nowych kierunków kształcenia, które są zgodne z edukacją na uniwersytecie przyrodniczym takich jak: technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli szkoły,
  • zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
  • umożliwienie uczniom udziału w wybranych zajęciach akademickich i konferencjach organizowanych przez Uniwersytet.

Wydaje się, że Szkoła jest na dobrej drodze, żeby wyjść z kryzysu. Dzięki nawiązanej współpracy otwarto dwa nowe kierunki: Weterynarię i Energetykę odnawialną. Informacja o dniach otwartych - na plakacie obok oraz na stronie Szkoły.

Życzymy dalszych sukcesów.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki