Plany wobec terenów sportowych na Golęcinie

2013-02-27

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki obradowała 25 lutego- między innymi o planach komunalizacji Golęcina.

Teren cały czas jest własnością Skarbu Państwa, a zarządza nim Komenda Wojewódzka Policji. Komunalizacja, czyli przejęcie przez miasto Poznań, powinna pomóc w przy- wróceniu świetności obiektom sportowym oraz porządku na całym terenie. O tej sprawie pisze „Głos Wielkopolski” - czytaj.

Na tym tle powstał spór o to, czy jednym ze sportów uprawianych na Golęcinie ma być w przyszłości żużel. Domaga się tego Poznańskie Stowarzyszenie Żużlowe - czytaj. Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Olimpia Poznań opracowuje natomiast koncepcję „Park Olimpijski Golęcin”, stawiającą na rozwój dyscyplin, które nie generują hałasu - takich, jak tenis i lekkoatletyka jako sporty wiodące oraz stworzenie infrastruktury rekreacyjnej - np. park linowy i ścianka wspinaczkowa.

Punktem wyjścia dla rozstrzygnięcia tego sporu powinna być spójna, dobrze przemyślana koncepcja zagospodarowania terenu, oparta na wizji godnej takiego miasta, jak Poznań. Niestety w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin, przygotowanym przez MPU, takiej wizji nie widać. Są na tym planie także rozwiązania zupełnie nie do zaakceptowania. Drogę od przejazdu pod ul. Niestachowską do wiaduktu kolejowego przy Rusałce, po której latem poruszają się tłumy pieszych i rowerzystów, przecina trasa dojazdowa prowadząca od ulicy Wojska Polskiego - z dawnej pętli autobusu 64 do trzech(!) hoteli, w tym jednego na miejscu dawnej pływalni - o wysokości 25 metrów. Informacje na temat projektu planu oraz nasze wnioski tutaj.

Patrząc na obecny stan obiektów sportowych na Golęcinie (a większość widzi ją z perspektywy poruszania się po wspomnianej zdewastowanej drodze (między Parkiem Sołackim i Rusałką), można powiedzieć, że w tym bałaganie żużel nie razi. Jednak myśląc o przyszłości tego terenu, musimy wziąć pod uwagę jego unikalne walory, czyli położenie wśród lasu, w pobliżu parków, plaży nad Rusałką, miejsc wypoczynku i rekreacji, ośrodka akademickiego wraz z Ogrodem Dendrologicznym. Jeśli oprzemy koncepcję na tych wyjątkowych atrybutach i stworzymy plan, który wytyczy kierunki przekształceń na wiele lat, to wtedy raczej uznamy, że żużel z nim się kłóci.

Zobacz również artykuł w Biuletynie Miejskim.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki