W trosce o bezpieczeństwo

2013-01-13

Zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o zamontowanie słupków wzdłuż drogi pieszo-rowerowej w alei Wielkopolskiej na odcinku od ul. Nad Wierzbakiem do parku Wodziczki (po drugiej stronie jezdni patrząc od Milano).

W odpowiedzi ZDM stwierdził, że zamontowanie słupków zwęziłoby drogę do szerokości znacznie poniżej 3 m, która jest wymagana dla tego typu drogi. W konsekwencji należałoby zlikwidować jej oznaczenie jako drogi pieszo-rowerowej.

ZDM planuje jednak umieścić wzdłuż krawężnika tablice uchylne z elementami odblaskowymi U-24, co będzie możliwe gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki