Wnioski do Budżetu Obywtelskiego

2013-07-08

Bezpieczne i przyjazne Poznańskie Kliny Zieleni to wspólna inicjatywa Rad Osiedli: Krzyżowniki-Smochowice, Sołacz, Strzeszyn i Wola oraz Stowarzyszeń: Towarzystwa Przyjaciół Sołacza, Stowarzyszenia Kształtowania i Ochrony Krajobrazu SILVA, Stowarzyszenia Mieszkańców na rzecz obrony praw mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, emerytów, rencistów wojskowych i ich rodzin zamieszkałych na Osiedlu Lotnictwa Polskiego, Stowarzyszenia Ekologicznego Zielony Strzeszyn, która dotyczy rekreacyjnego zagospodarowania klinów zieleni i ich otoczenia, wspólnej dbałości o przestrzeń i ochronę przyrody. Ważnym celem jest integracja działań instytucji miejskich, rad osiedli, stowarzyszeń czy mieszkańców dla których ważna jest ochrona klinów.

Inicjatywa dotyczy rekreacyjnego zagospodarowania klinów zieleni i ich otoczenia, wspólnej dbałości o przestrzeń i ochronę przyrody. Ważnym celem jest integracja działań instytucji miejskich, rad osiedli, stowarzyszeń czy mieszkańców dla których ważna jest ochrona klinów.

Zależy nam aby inicjatywa stała się projektem ogólno miejskim, objęła obszar nie tylko zachodniego klina i aby włączyło się we wspólne działania jak najwięcej zainteresowanych podmiotów – zapraszamy do współpracy. Chcemy aby przestrzeń i rozwiązania komunikacyjne na naszych osiedlach wzmacniały strukturę klinowo-pierścieniową miasta a tereny przyrodnicze stały się bezpiecznym i przyjaznym miejscem eksplorowanym przez Poznaniaków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody.

Jednym z pierwszych działań jest poparcie dla inicjatyw lokalnych społeczności w ramach projektów składanych do Budżetu Obywatelskiego. Uzgodniliśmy, że rekomendowane projekty mogą dotyczyć:

  • budowy, modernizacji i oznakowania dróg pieszych i rowerowych,
  • organizacji miejsc wypoczynku,
  • zrównoważonego transportu,
  • ochrony środowiska,
  • ułatwień dla niepełnosprawnych i osób z małymi dziećmi.

Wytypowaliśmy cztery projekty, które spełniają powyższe kryteria – są jednocześnie projektami ponad regionalnymi i swoim zasięgiem i oddziaływaniem obejmują nie tylko teren naszych osiedli – będą z nich mogły korzystać szerokie rzesze Poznaniaków:

  • budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej,
  • budowa ul. Sytkowskiej,
  • budowa pochylni pieszo-rowerowych przy przejściu podziemnym pod ul. Dąbrowskiego przy ul. Skalskiego,
  • modernizacja ośrodka POSiR nad Rusałką.
Informacje na temat zgłoszonych w mieście projektów znajdziesz tutaj.
© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki