Parking przy Chacie Polskiej niezgodny z prawem

2012-10-04

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w dniu 4 września 2012 r. podczas kontroli dokonanej na wniosek Rady Osiedla Sołacz stwierdził, że parking przed sklepem Chata Polska przy ulicy Wojska Polskiego został wykonany niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi ustawy Prawo budowlane.

Inspektorat przeprowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do doprowadzenia w/w parkingu do stanu zgodnego z prawem.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki