Prace związane z powstaniem placu zabaw przy Dojeździe wreszcie ruszą

2012-10-04

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych rozpoczął działania zmierzające do zbudowania placu zabaw przy ulicy Dojazd 30.

O kłopotach z rozpoczęciem prac pisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku zobacz artykuł. Teraz w piśmie przesłanym do Rady Osiedla, ZKZL informuje o przystąpieniu do realizacji inwestycji.

Koncepcję placu zabaw sporządziła w ubiegłym roku inż. arch. Lidia Pezowicz z Rady Osiedla Sołacz.

Teraz szczegółowy projekt wraz z kosztorysem zostanie wykonany ze środków finansowych ZKZL (3 600 zł).

Następnie z pieniędzy Rady Osiedla Sołacz przewidzianych na rok 2012 (17 382 zł), ZKZL zleci budowę boiska. Jeżeli pogoda dopisze, to boisko powstanie jeszcze w tym roku.

W przyszłym roku ze środków Rady Osiedla (12 642 zł), ZKZL zaplanuje wykonanie placu zabaw.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki