Sprawozdanie z wycieczki do Lednicy 27.09.2012r.

2012-09-30

W dniu 27.09.2012r. Ośrodek Kultury Wierzbak przy wsparciu finansowym Rady Osiedla Sołacz zorganizował wycieczkę dla seniorów. Na terenie Sołacza działają trzy kluby seniora – dwa w Ośrodku Kultury Wierzbak i jeden przy parafii sołackiej. W wycieczce udział wzięło 25 osób. Trasa prowadziła przez skansen miniatur w Pobiedziskach do Ostrowa Lednickiego, a zakończyła się na polach lednickich przy Bramie Ryba, gdzie uczestnicy mieli okazję spotkać się z ojcem Janem Górą, wspólnie z Nim pomodlić się, porozmawiać i zobaczyć pamiątki po Janie Pawle II.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki