Powstaje praca magisterska o krajobrazie Sołacza

2012-07-22

Pani Daria Łabędzka, studentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Architektura Krajobrazu pisze pracę magisterską na temat Studium krajobrazu i wytyczne do planu zagospodarowania przestrzennego Sołacza. Opracowanie ma na celu wskazać charakterystyczne cechy krajobrazu Sołacza, a następnie konkretne wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które umożliwiałyby ochronę tego wyjątkowego krajobrazu.

Pani Daria zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, zawierającej kilka pytań do mieszkańców Sołacza. Formularz ankiety do wypełnienia przez Internet dostępny jest na portalu ankietka.pl Pobierz formularz.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki