Naprawmy to!

2012-04-14

Polecamy niedawno uruchomiony projekt Naprawmy To, o którym więcej można poczytać na stronie Stowarzyszenia Projekt: Polska

Serwis umożliwia naniesienie na mapie problemów z miejską infrastrukturą (np. dziury w jezdni, niesprawna sygnalizacja świetlna). Wystarczy wejść na stronę i dokonać odpowiedniego wpisu, żeby poinformować o nich odpowiedzialne służy i instytucje, a także innych użytkowników przestrzeni publicznej.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki