Przejście przy Placu Spiskim

2012-04-06

Wysłaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o uzupełnienie brakujących odcinków chodnika.

Podczas prac rewaloryzacyjnych wykonywanych 10 lat temu na Placu Spiskim chodniki od strony zachodniej zakończono około 1,5 m przed krawężnikiem placu. Mimo próśb i wniosków mieszkańców o przedłużenie przejścia, nie zrobiono tego.

W czasie roztopów i deszczy na fragmencie miedzy krawężnikiem i chodnikiem tworzą się kałuże, przez które trudno przejść.

Tak pisaliśmy w ostatnim numerze Echa Sołacza z 2002 roku:

Rewaloryzacja placu Spiskiego dobiega końca, tymczasem wystąpiła trudność, która kładzie się cieniem na tym przedsięwzięciu i wystawia złe świadectwo współdziałaniu służb miejskich. Wąski pas ziemi przy krawężniku po stronie zachodniej należy do Zarządu Dróg Miejskich. Rewaloryzację placu przeprowadza natomiast Zarząd Zieleni, który wybrukował ścieżki aż do granicy tego pasa i dalej pozostawił nie ruszone odcinki przecinające feralny pas ziemi. Zarząd Dróg Miejskich odmawia wybrukowania tych miejsc, a Zarząd Zieleni nie może wybrukować z przyczyn formalnych. Zanosi się na to, że nie da się tej inwestycji zakończyć w sposób satysfakcjonujący.

Może w dziesiątą rocznicę modernizacji uda się ją szczęśliwie dokończyć ku zadowoleniu mieszkańców odwiedzających jeden z najpiękniejszych skwerów Poznania i tych z nas, którzy przechodzą tamtędy codziennie.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki