Likwidacja Szkoły na Golęcinie - i co dalej?

2012-04-03

W 2008 roku Zespół Szkół Technicznych podpisał z Urzędem Miasta porozumienie, w którym zobowiązał się oddać miastu zbędne obiekty. Szkoła musiała wypowiedzieć umowy najmu, z których roczny dochód wynosił 200 tysięcy złotych. Obecnie obiekty te stoją nie wykorzystane, a Szkole zarzuca się, że utrzymanie ucznia jest zbyt drogie.

Jeszcze wcześniej ZSP wystąpił z propozycją otwarcia gimnazjum w jednym z pustych budynków. Urząd Miasta nie wyraził na to zgody, gdyż gimnazjum istniałoby na terenie, na którym działają szkoły średnie. Jednak po pewnym czasie w tym właśnie budynku powstało nie tylko gimnazjum, ale również szkoła podstawowa Da Vinci.

Te i inne fakty stanowią podstawę dla wielu osób do wysunięcia zarzutu o celowym działaniu na szkodę ZST.

Niedawna uchwała Rady Miasta o likwidacji ZST została przygotowana i podjęta w wielkim pośpiechu. Obawiamy się, że tak jak w przypadku wypowiedzeń najmu, było to działanie bez należytego przygotowania, które znowu doprowadzi do powstania niepotrzebnych strat materialnych.

Likwidacja szkoły przyniosła już pierwszy negatywny efekt: współpracę wypowiedział Licealny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży, który prowadzi na terenie ZST klasę piłki nożnej.

Jako Rada Osiedla Sołacz, domagamy się podjęcia przez Miasto Poznań działań, które szybko doprowadzą do jak najlepszego wykorzystania terenu i majątku ZST, przy jednoczesnym zachowaniu jego integralności i edukacyjnego charakteru - zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Golęcińskiej”.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki