Plan dla Sołacza jeszcze nie teraz

2012-03-14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jeszcze w trakcie opracowania. Konsultacje społeczne, a więc pierwsze publiczne przedstawienie projektu nastąpi nie wcześniej niż w maju br.

Wydział Urbanistyki i Architektury otrzymał z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opinię w ramach sprawy budynków przy ulicy Drzymały. Teren, gdzie miałyby powstać wieżowce w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego opisano jako przeznaczony pod zabudowę budynkami o wysokości 2-3 kondygnacji. Według informacji, które nam przekazano w Wydziale Urbanistyki i Architektury, decyzje w omawianej sprawie nie zapadną przed uchwaleniem Miejscowego Planu Przestrzennego.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki