Prace nad planami dla Sołacza trwają

2012-01-12

Otrzymaliśmy pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w którym poinformowano nas, że prowadzone są prace dla wszystkich czterech obszarów willowego Sołacza (zobacz historię podziału Sołacza na części). W piśmie zaznaczono, że rozwiązania przyjęte w projektach planów muszą być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. MPGM planuje przekazanie w pierwszym kwartale 2012 roku projektów planów wszystkich czterech części do zaopiniowania przez jednostki miejskie (w tym przez Radę Osiedla Sołacz) oraz przekazanie ich do konsultacji społecznych.

Plan Park Golęcin jest na etapie uzgadniania rozwiązań komunikacyjnych i przestrzen- nych z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Prace planistyczne są również uzależnione od uzyskania Planu Urządzenia Lasu dla obszaru lasów objętych procedurą planistyczną i wymagających ich odlesienia.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki