Uniwersytet Adama Mickiewicza zabiega o możliwość budowania przy Parku Sołackim.

2011-11-29

Na szczęście bez powodzenia.

Ta szacowna instytucja nie po raz pierwszy wystąpiła do Prezydenta Miasta Poznania o ustalenie warunków zabudowy dla osiedla przy ulicy Litewskiej - bezpośrednio przy Parku Sołackim. Prezydent wydał decyzję odmowną, gdyż uznał, że wniosek nie spełnia wszystkich niezbędnych warunków zapisanych w ustawie o planowaniu i zagospo- darowaniu przestrzennym.

Czy jednak UAM zaniecha składania wniosków? Raczej nie. Jeżeli dla tych działek zostaną wydane warunki zabudowy, będzie można je sprzedać deweloperom za wysoką cenę. Jaka jednak będzie cena dla Parku Sołackiego, który niedawno został wybrany najpiękniejszym miejscem w Poznaniu w plebiscycie czytelników Głosu Wielkopolskiego? k

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki