Co z budynkiem po drukarni?

2011-07-02

Dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Jarosław Pucek zwrócił się do Rady Osiedla Sołacz o opinię na temat przeznaczenia zwolnionego lokalu użytkowego przy ulicy Pułaskiego po byłej drukarni. Według jego informacji, o wynajęcie tego lokalu zabiega Kolektyw Rozbrat reprezentowany przez Stowarzyszenie Ulica oraz inwestor, który, na zasadach komercyjnych, zamierza otworzyć w tym miejscu hostel i wprowadzić funkcję gastronomiczną.

Kolektyw Rozbrat znany jest z prowadzenia niezależnej działalności społecznej i kulturalnej. Ich zamierzenia dotyczące nowej powierzchni dają nadzieję na stworzenie dodatkowej przestrzeni na organizację wystaw, wykładów i warsztatów dla mieszkańców Poznania. Dlatego Rada Osiedla jednogłośnie postanowiła, żeby pozytywnie zaopiniować wniosek Rozbratu.

Do statutowych zadań Rady Osiedla należy opiniowanie projektów zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta na terenie Osiedla. Jest to nowe zadanie, przekazane osiedlom w ramach reformy samorządów pomocniczych. Dlatego Rada zajęła się tym tematem w sposób szczególnie wnikliwy. Zebraliśmy informacje na temat działalności Stowarzyszenia Ulica, zwiedziliśmy teren Rozbratu oraz budynek po byłej drukarni. Zapoznaliśmy się również ze skierowanym do Rady pismem mieszkańców ulicy Małopolskiej. Podjęcie uchwały poprzedziła długa wymiana poglądów. Członkowie Rady Osiedla ślubowali między innymi ... nie szczędzić sił dla wykonywania zadań osiedla. Mamy przekonanie, że to nowe zadanie wykonaliśmy bez pośpiechu, ale zgodnie z danym słowem.

Jeżeli ZKZL przychyli się do naszej opinii, ważne będzie odpowiednie sformułowanie umowy z przyszłym najemcą - tak, aby budynek został wyremontowany w odpowiednim terminie i zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Elewacja budynku powinna odpowiadać standardom estetycznym obowiązującym na naszym osiedlu.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki