Złożyliśmy wnioski do planu Park Golęcin

2011-05-05

Rada Osiedla Sołacz i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza złożyły wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin, który został nam przekazany w postaci mapy i projektu uchwały, stanowiącej opis założeń planu.

Poprosiliśmy również Miejską Pracownię Urbanistyczną o konsultacje z Radą Osiedla Sołacz i Towarzystwem Przyjaciół Sołacza oraz z mieszkańcami Sołacza w celu wypracowania najlepszej wersji planu.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki