Piąty rowerowy Rajd Sołacki

2011-04-21

Sołacz kojarzy się najczęściej z Parkiem Sołackim i starą zabudową willową. Jednak teren Osiedla Sołacz jest dość rozległy i obejmuje również miejsca mało znane, ale warte odwiedzenia. Szczególnie zapraszamy te osoby, które interesują się Sołaczem i chcą mieć wpływ na kształtowanie wizerunku i walorów użytkowych swojego bliskiego otoczenia.

Trasa piątego rajdu wyruszy w niedzielę 8 maja o godzinie 15.00 sprzed restauracji Meridian. Będzie wiodła ulicami Podolańską i Dojazd. Zobaczymy obszary bardzo różniące się od znanego wszystkim historycznego Sołacza. Tereny te wymagają przemyślanej rewitalizacji, a do tej pory nie wywołano dla nich planów zagospodarowania przestrzennego.

Baraki przy ulicy Podolańskiej 46 na tyłach Ośrodka Detoksykacji ZOZ (Izby Wytrzeźwień) zostały już prawie całkowicie wysiedlone. Bardzo dobrze pod względem logistycznym położony teren czeka na zagospodarowanie.

Przejedziemy również przez ogródki działkowe tworzące na mapie rozległy trójkąt zieleni między ulicami Dojazd i Lutycką, leżący w granicach administracyjnych naszego osiedla.

Na obszarach dawniej użytkowanych przez wojsko postępuje proces przekształceń, na pierwszy rzut oka dość chaotyczny. Przy ulicy Dojazd mieszkańcy baraków zabiegają o wybudowanie placu zabaw i boiska do gry w piłkę. Zobaczymy miejsce, które może być do tego przeznaczone i porozmawiamy z mieszkańcami.

Również na terenie historycznego Sołacza znajdują się ciekawe obiekty - takie, jak nowa siedziba Ośrodka Kulturalnego Sołek. Właśnie tam przewidziano metę rajdu. Zwiedzimy nową siedzibę ośrodka (przeniesioną z ulicy Podhalańskiej) i zapoznamy się z bogatą aktywnością Sołka. Na uczestników rajdu będzie czekał słodki poczęstunek.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki