Aktualności

Chodnik Podolska - plac Spiski gotowy!
2023-04-30
Dalszy ciąg remontu chodnika ulicy Podolskiej
2023-04-18

Ruszył remont fragmentu chodnika ulicy Podolskiej przy Placu Spiskim ze środków finansowych Rady Osiedla Sołacz.

Masterplan Golęcin - c.d.
2023-04-16

Rada Osiedla Sołacz zaopiniowała pozytywnie Masterplan dla Golęcina.

Tymczasem przy boisku piłkarskim rozpoczęła się budowa (zdjęcie obok).

więcej ...
Masterplan Golęcin
2023-03-25

22 marca odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, na którym zaprezentowano długo oczekiwany i bardzo ważny Masterplan dla Golęcina. Jest on dostępny tutaj.

Ostrzeżenie
2023-03-25

Dzielnicowy Komisariatu Policji Poznań Jeżyce przypomina o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych objętych zakazem w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przestrzega, że wobec osób spożywających alkohol na terenie Parku Sołackiego oraz w jego obrębie będą wyciągane konsekwencje prawne.

Miejscowy plan W rejonie alei Wielkopolskiej - część A
2023-02-26

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie alei Wielkopolskiej - część A został wyłożony do publicznego wglądu.

Projekt planu udostępniony jest tutaj.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Remont przystanków Klin
2023-02-23

Czekamy na remont nawierzchni przystanków tramwajowych Klin. Według Zarządu Transportu Miejskiego nastąpi to po przywróceniu ruchu tramwajowego na trasie PST.

Przedsięwzięcia Zarządu Zieleni Miejskiej na Sołaczu
2023-01-08

Miniony rok obfitował w przedsięwzięcia Zarządu Zieleni Miejskiej zrealizowane na terenie naszego osiedla.

więcej ...
2023-01-01

Po raz dwudziesty drugi rowerzyści powitali Nowy Rok nad Rusałką. Po trudnych latach pandemii, frekwencja była rekordowa.

Gratulujemy Piotrowi Kurkowi energii i zapału w integrowaniu rowerowego środowiska. Było można dzisiaj wyczytać wielką radość z jego oblicza, gdy dzielił się z nami wiadomością, że 80. Tour de Pologne rozpocznie się w 2023 roku w Poznaniu.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki