Sprzątanie Niestachowa

2024-04-06

Kolejne społeczne sprzątanie odbyło się na Niestachowie, na terenie dawniej zamieszkiwanym przez grupę osób bezdomnych.

Sprzątamy na obszarach nie objętych utrzymaniem porządku przez Miasto Poznań, gdzie zmuszenie właściciela terenu do sprzątania wymagałoby bardzo uciążliwej procedury biurokratycznej, o czym nie raz się już przekonaliśmy.

Są to działki należące do prywatnych właścicieli, nieogrodzone, a przez to ogólnoedostępne. Niestety nie wszyscy potafią właściwie (nie śmiecąc) z nich korzystać.

Jedna z posprzątanych działek należy do Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Chcielibyśmy, aby była w przyszłości włączona do Parku Sołackiego. Taką możliwość daje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sołacz - część B.

Niektóre należą do Miasta, ale do tej pory nie zostały zagospodarowane, na przykład włączone do Parku Sołackiego, co wymaga inwestycji.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki