Pomoc weterynaryjna w Uniwersytecie Przyrodniczym

2020-03-08

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że dzięki współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu od dnia 1 marca br. ranne lub osłabione drobne wolno żyjące ssaki z terenu naszego miasta będą objęte interwencyjną pomocą weterynaryjną, finansowaną z budżetu Miasta Poznania – równolegle do pomocy udzielanej ptakom. Zapewnieniem stacjonarnej opieki umożliwiającej powrót do środowiska po zakończeniu leczenia i rehabilitacji zajmować się będzie Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Powyższe jest możliwe dzięki rozszerzeniu zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przewidzianego w art. 75 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) na prowadzenie takiej działalności. Obecnie zezwolenie, jakim dysponuje Uniwersytet, obejmuje pomoc dla: ptaków, jeży (jeż wschodni i zachodni), wiewiórki pospolitej, zająca szaraka i bielaka. Umowy z Miastem obowiązują do końca bieżącego roku.

Azyl dla wolno żyjących zwierząt, jako ośrodek leczenia i rehabilitacji, mieści się w budynku zajmowanym przez Centrum Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – przy ul. Szydłowskiej 43 w Poznaniu. Ośrodek działa w dni powszednie w godzinach 8.00 – 21.00, a w niedziele i święta: 10.00 – 18.00. Numer kontaktowy do Ośrodka: 61 84 666 84. Zwierzęta wolno żyjące leczone w Ośrodku są przestrzennie oddzielone do pacjentów Centrum (są też przyjmowane innym, odpowiednio oznakowanym, wejściem).

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki