Informacje GOAP

2020-02-10

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (w skrócie GOAP) zachęca do korzystania z mobilnej aplikacji WYWOZIK GOAP oraz wyszukiwarki odpadów.

Uruchomiona we wrześniu 2018 roku aplikacja WYWOZIK GOAP to przyjazne rozwiązania mobilne, które pozwala zgłosić nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług czy pozyskać dane teleadresowe Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK), czyli tzw. Gratowisk wraz z opcją wyznaczenia trasy. Ponadto aplikacja zapewnia bieżący dostęp do pilnych komunikatów. Z kolei mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy zobligowani są do wstawiania pojemników na odpady zgodnie z harmono- gramem odbioru, po ustawieniu adresu swojej nieruchomości zyskają dostęp do terminarza wywozu odpadów z posesji.

Użytkownicy Wywozika z całą pewnością docenią także znajdujący się w zakładce Informacje słowniczek odpadów, który na stronie GOAP dostępny jest tutaj. Wyszukiwarka odpadów GOAP zawiera listę odpadów prezentowaną w porządku alfabetycznym, zawierającą informacje, jak postąpić z różnymi rodzajami niepotrzebnych przedmiotów i śmieci.

Więcej przydatnych informacji o gospodarce odpadami - w prezentacji tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki