Odbyły się konsultacje społeczne

2016-11-07

W dniu dzisiejszym w auli Gimnazjum nr 63 przy ulicy Drzymały 4/6 odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Koncepcji uspokojenia ruchu na Osiedlu Sołacz w Poznaniu. Najdłużej dyskutowane były dwa podstawowe założenia opracowania:

  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach połączone z tak zwanym esowaniem,
  • zmiany funkcjonowania ulicy Małopolskiej na odcinku od ulicy Nad Wierzbakiem do Śląskiej.

W pierwszym przypadku alternatywą było pozostawienie ruchu dwukierunkowego i zastosowanie progów spowalniających, a w drugim - pozostawienie ulicy Małopolskiej bez zmian.

Po dyskusji przeprowadzono głosowanie, w którym wzięło udział 18 osób. Wszyscy głosujący opowiedzieli się za pozostawieniem ruchu dwukierunkowego oraz ulicy Małopolskiej bez zmian.

W osobnym głosowaniu zdecydowana większość (14 osób) była za wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy Pomorskiej przy kościele, czyli na odcinku od ulicy Mazowieckiej do Podlaskiej.

Podczas spotkania poruszono również problem komunikacji z rozbudowującym się Strzeszynem i innymi osiedlami północno-zachodniej części Poznania. Gośćmi na spotkaniu byli Arleta Matuszewska i Wojciech Bratkowski z Rady Osiedla Strzeszyn, którzy apelowali o połączenie wysiłków w celu doprowadzenia do zbudowania alternatywnych dojazdów do tych rejonów Poznania.

Dziękujemy mieszkańcom za wzięcie udziału w konsultacjach.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki