Plan Sołacz - część A - ponowne wyłożenie

2015-11-12

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz - część A będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r. w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań.

Dyskusja publiczna odbędzie się 23 listopada 2015 r. w Sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim o godzinie 15.30, a uwagi będą przyjmowane do 28 grudnia 2015 r. zobacz pismo MPU

Dokumentacja związana z Planem dostępna jest na stronie MPU tutaj.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki