Rusałka w dwudziestce Budżetu Obywatelskiego

2013-09-12

Projekt Modernizacja ośrodka POSiR nad Rusałką zgłoszony przez cztery jeżyckie osiedla (zob. tutaj) został zakwalifikowany do dwudziestu propozycji, na które będą głosowali mieszkańcy Poznania w ramach tak zwanego Budżetu Obywatelskiego.

Na temat potrzeby modernizacji ośrodka nad Rusałką pisaliśmy już wiele (zob. tutaj). Jest ona oczywista zarówno dla tych, którzy chcieliby rewolucyjnych zmian w sposobie funkcjonowania i charakterze ośrodka, jak i tych, którzy cenią sobie dzisiejsze walory Rusałki (sielskość, naturalna zieleń i różnorodna oferta gastronomiczna).

Głos Wielkopolski zdążył już napisać o wątpliwości jaką ma jeden z mieszkańców na temat zasadności finansowania Rusałki z Budżetu Obywatelskiego, gdyż ośrodkiem zarządza prywatna firma. Niestety wyłącznie z dochodu administratora nie da się sfinansować modernizacji i podwyższenia standardu takiego ośrodka. Wykazaliśmy to na przykładzie Strzeszynka, który miasto zasiliło kwotą kilku milionów złotych (zob. tutaj). Jeżeli chcemy przywrócić świetność ośrodkowi nad Rusałką, musimy zabiegać o dofinansowanie ze środków miejskich, a wydaje się, że jedyną na to szansą jest obecnie właśnie Budżet Obywatelski.

W sierpniu POSiR wybrał w konkursie nowego administratora, który jest zobowiązany do zainwestowania w ośrodek w ciągu czterech lat kwotę przekraczającą 500 tys. złotych. Suma ta wystarczy jednak tylko do podniesienia estetyki niektórych obiektów i zorganizowania kilku elementów zabawowych, ale jest zbyt mała dla osiągnięcia satysfakcjonującego standardu.

Na liście dwudziestu propozycji znalazł się również projekt budowy torów łuczniczych przy ulicy Urbanowskiej, który gorąco popieramy (zob. tutaj).

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki