Jakiej Rusałki chcemy?

2011-08-02

Ocena funkcjonowania Ośrodka POSiR nad Rusałką

Ośrodek jest dobrze utrzymany mimo bardzo małych środków finansowych przeznaczanych przez Miasto Poznań. Dofinansowanie Rusałki w porównaniu do ośrodka POSiR w Strzeszynku jest wielokrotnie mniejsze.

Ośrodek pełni wyłącznie funkcję usługową dla uczestników rekreacji (plażowicze, wypożyczający łódki i rowery wodne oraz spacerowicze, biegacze, rowerzyści, zimą narciarze). Nie jest obciążony funkcjami restauracyjnymi, hotelarskimi lub innymi, nie związanymi bezpośrednio z rekreacją. Pozwala to na maksymalną ochronę zieleni i naturalnego krajobrazu oraz minimalizuje ilość osób i samochodów.

Utrzymano istnienie konkurencji pomiędzy punktami sprzedaży posiłków i napojów. Smażalnie zlokalizowane po prawej stronie ścieżki rowerowej znajdowały się kiedyś na działce należącej do wojska. Obecnie, po przekazaniu tej działki Miastu, smażalnie podnajmują teren od głównego najemcy Ośrodka. Gospodarz Ośrodka zachował odrębność smażalni i dzięki temu istnieje konkurencja pomiędzy punktami sprzedaży. Rodzinny charakter firm powoduje, że oferowane usługi są w przystępnych cenach i sprzedający nastawieni na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów.

Obsługa dba o bezpieczeństwo (również przy pomocy firmy ochroniarskiej i ratowników wynajętych na swój koszt przez głównego najemcę). Latem na terenie Ośrodka jest stale obecny gospodarz lub jego personel, reagując na przypadki zagrożenia porządku i bezpieczeństwa.

Ośrodek ma swojski charakter, jest lubiany przez wszystkich, którzy doceniają wypoczynek blisko natury i jednocześnie blisko centrum Poznania.

Główne potrzeby

W ostatnich latach bardzo wzrosła popularność trasy turystycznej prowadzącej z centrum miasta wzdłuż brzegów Rusałki w kierunku Kiekrza. Latem panuje tu duży ruch pieszych (spacerowicze, nordic-walking, biegacze) i rowerzystów, a zimą również biegających narciarzy. Coraz bardziej zauważa się potrzebę stworzenia baru dostępnego dla uczestników rekreacji przez cały rok. Wiąże się to z modernizacją istniejącego budynku biurowo-barowego lub z wybudowaniem nowego. Należy do tego zauważyć, że estetyka istniejącego budynku nie przystaje do współczesnych standardów.

Trzeba zatem rozważyć dwa rozwiązania:

  • budowa nowego budynku, a po jego oddaniu do użytku, rozbiórka starego budynku lub zburzenie istniejącego budynku i na jego miejscu wybudowanie nowego. Pierwsze rozwiązanie pozwala na zachowanie ciągłości obsługi klientów,
  • modernizacja istniejącego budynku - po dokonaniu ekspertyzy budowlanej, która oceni stan istniejącego obiektu i zasadność ewentualnego remontu. Modernizacja powinna obejmować przynajmniej: przystosowanie budynku do funkcjonowania całorocznego (izolacyjność cieplna ścian i stropów), wykonanie ogrzewania oraz toalet dostępnych dla gości.

Uwaga: w projekcie miejscowego planu zapisano „zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków” (§18 pkt. 2.2).

Wydaje się, że budowa nowego budynku jest bardziej uzasadniona.

Inwestycja może być zrealizowana z budżetu Miasta lub przez najemcę po podpisaniu wieloletniej umowy. Wieloletnia umowa, oprócz możliwości zmniejszenia kosztów Miasta, sprzyja również perspektywicznemu, a nie doraźnemu podejściu najemcy do wynajętego obiektu. Niedawno Miasto Poznań podpisało z KKS Lech umowę na administrowanie stadionem przy ul. Bułgarskiej na 20 lat. Obecna umowa najmu Ośrodka nad Rusałką obowiązuje na czas nieokreślony, a więc z możliwością trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Drugi problem jest znany od lat. Jest nim dbałość o zachowanie czystości wody w jeziorze na poziomie umożliwiającym kąpiel. Do działań tego typu należą:

  • działania doraźne - np. napowietrzanie, strącanie unoszącego się w wodzie osadu, kontrola wody we wpływających ciekach,
  • działania perspektywiczne - oczyszczanie dna, budowa zbiorników retencyjnych na dopływają- cych ciekach.

Te działania wymagają zaplanowania odpowiednich środków finansowych w budżecie Miasta Poznania.

Ostatnio nad Rusałką pojawił się problem dość nieoczekiwany: spore drzewo rosnące nad brzegiem niedaleko plaży zostało podgryzione przez bobry.

© Rada Osiedla Sołacz - - - stronę redaguje Krzysztof Piechocki